satellite Earth observation

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Sjøisutbredelsen i Arktis er den nest minste siden starten med satellittobservasjoner i 1979

Figur 1: Utbredelse og konsentrasjon av sjøisen i Arktis den 10. september 2016.  Tilsvarende er utbredelsen av sjøisen i september 2015 (sort kurve) og i 2012 (rød kurve) markert. Kilde: A. Vines, NERSC og www.arctic-roos.org.Figur 1: Utbredelse og konsentrasjon av sjøisen i Arktis den 10. september 2016. Tilsvarende er utbredelsen av sjøisen i september 2015 (sort kurve) og i 2012 (rød kurve) markert. Kilde: A. Vines, NERSC og www.arctic-roos.org.

Syndicate content