air quality

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Doktordisputas: Temperaturinversjon og luftkvalitet i Bergen

Klar vinterdag med inversjon over Bergen.Klar vinterdag med inversjon over Bergen.Dr. Tobias Wolf-Grosse har disputert for PhD. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen An Integrated Approach for Local Air Quality Assessment under Present and Future Climate Scenarios.

Ny rapport om bidragene til luftforurensing fra skip i Bergen havn

GC Rieber stipendiat Tobias Wolf presenterer resultatene fra studien for oppdragsgiver og andre framøtte på Nansensenteret.GC Rieber stipendiat Tobias Wolf presenterer resultatene fra studien for oppdragsgiver og andre framøtte på Nansensenteret.Nansensenteret har avsluttet en studie for Bergen og Omland havnevesen (BOH). Studien omfatter statistisk analyse av data og numerisk modellering av forholdene i Bergen sentrum som fører til dårlig luftkvalitet om vinteren og sammenlignet disse med situasjoner med mindre luftforurensning.

Syndicate content