modellering

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Markerer starten på unikt forskningsprosjekt

Denne uken samles 160 forskere, forskningsledere, representanter fra Norges forskningsråd, næring og forvaltning samt internasjonale samarbeidspartnere i Tromsø. De skal markere oppstarten av det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen.

 

Doktordisputas: Temperaturinversjon og luftkvalitet i Bergen

Klar vinterdag med inversjon over Bergen.Klar vinterdag med inversjon over Bergen.Dr. Tobias Wolf-Grosse har disputert for PhD. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen An Integrated Approach for Local Air Quality Assessment under Present and Future Climate Scenarios.

Syndicate content