A Weak Constraint Inverse for a Zero Dimensional Four Component Marine Ecosystem Model

TittelA Weak Constraint Inverse for a Zero Dimensional Four Component Marine Ecosystem Model
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1998
ForfattereNatvik, L-J, Eknes, M, Evensen, G
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC