Water mass transformation in the North Atlantic (talk)

TittelWater mass transformation in the North Atlantic (talk)
PublikasjonstypeOral presentation
ForfattereLangehaug, HR, Rhines, PB, Eldevik, T, Mignot, J, Lohmann, K
Conference nameInternational Workshop on Modeling the Ocean
Conference Location and DateBergen, Norway, June 17-20
Utgivelseår2013
Utgivelsedato06/2013
Citation-nøkkel15341
Forfatterens adresse

NERSC