Variability of Summer Monsoon Rainfall in India on Inter-Annual and Decadal Time Scales

TittelVariability of Summer Monsoon Rainfall in India on Inter-Annual and Decadal Time Scales
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2013
ForfattereJoseph, PV, Gokulapalan, B, Nair, A, Wilson, SS
TidsskriftATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCE LETTERS
Volum6
Antall5
Første side398
Antall sider6
UtgivelsedatoSeptember 2013
DOI10.3878/1674-2834.13.0044
Forfatterens adresse

NERSC

DOI10.3878/1674-2834.13.0044
Fulltekst

NERSC