Variabiliteten i den Atlantiske Thermohaline Sirkulasjon (invitert foredrag)

TittelVariabiliteten i den Atlantiske Thermohaline Sirkulasjon (invitert foredrag)
PublikasjonstypeOral presentation
ForfattereLangehaug, HR
Conference nameNorsk Geofysisk Forening Symposium
Conference Location and DateGeilo, September 9-11, 2009
Utgivelseår2009
Utgivelsedato09/2009
Citation-nøkkel14122
Forfatterens adresse

NERSC