Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

TittelVåroppblomstring av planteplankton i Norskehavet
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår2013
ForfatterePettersson, LH, Korosov, A
Refereed DesignationRefereed
BoktittelForvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013
Forfatterens adresse

NERSC