Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

TittelVåroppblomstring av planteplankton i Barentshavet
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår2014
ForfatterePettersson, LH, Korosov, A
Refereed DesignationRefereed
BoktittelForvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014
Forfatterens adresse

NERSC