Topex/Poseidon: An earth observation satellite for mapping of ocean currents

TittelTopex/Poseidon: An earth observation satellite for mapping of ocean currents
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår1993
ForfatterePettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
AvisNordisk romvirksomhet (In Norwegian)
Forfatterens adresse

NERSC