Biblio

Eksporter 92 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er F  [Slett Alle Filtre]
A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Vis ALLE]
A
B
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).
Blockley, E., mfl. The Future of Sea Ice Modeling: Where Do We Go from Here?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) (2020).doi:10.1175/BAMS-D-20-0073.1
C
D