Biblio

Eksporter 92 resultater:
Filtre: First Letter Of Title er F  [Slett Alle Filtre]
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Odling, N.E. Fluid Flow in Fractured Rocks at Shallow Levels in the Earth´s Crust. Deformation Enhanced Melt Segregation and Metamorphic Fluid Transport , Mineralogical Series Book, Chapter 11 289-314 (1997).
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).