Stably Stratified Flows: A Model with No Ri(Cr)*

TittelStably Stratified Flows: A Model with No Ri(Cr)*
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2008
ForfattereCanuto, VM, Cheng, Y, Howard, AM, Esau, I
TidsskriftJournal of Atmospheric Sciences
Volum65
Antall sider2437-2447
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC