SIZEX 89: SAR Quick-look Report. The Barents Sea

TittelSIZEX 89: SAR Quick-look Report. The Barents Sea
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1990
ForfattereJohannessen, OM, Pettersson, LH, Sandven, S, Tjøtta, K, Sagen, H, Johannessen, J
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC