SITHOS final scientific report. Sea Ice thickness Observation System

TittelSITHOS final scientific report. Sea Ice thickness Observation System
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2006
ForfattereSandven, S, et al,
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC