Simulering av sirkulasjon og stoffspredning i Byfjorden

TittelSimulering av sirkulasjon og stoffspredning i Byfjorden
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1993
ForfattereRudberg, A, Hackett, B, Røed, LP, Johannessen, JA
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC