Seasonal ice zone studies

TittelSeasonal ice zone studies
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår1990
ForfattereSandven, S, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
BoktittelThe Sea, Ocean Engineering Science
Volum9
Antall sider567-591
Forfatterens adresse

NERSC