Sea Ice Thickness Observation System - SITHOS

TittelSea Ice Thickness Observation System - SITHOS
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2004
ForfattereSandven, S, Sagen, H, Wadhams, P, Wilkinson, J, Doble, M, Haas, C, Lieser, J, Alexandrov, V, Kloster, K, Forsberg, R, Munk Hvidegaard, S, Peddie, D
Refereed DesignationUnknown
TertiærtittelDeliverable D3. Report from field experiment no. 1: March-April 2003
Antall sider55
Utgivelsedato30/01/2004
UtgiverNERSC
Forfatterens adresse

NERSC