Satellitter og havmodeller overvåker skadelige alger nyttige verktøy for oppdrettsnæring og myndigheter?

TittelSatellitter og havmodeller overvåker skadelige alger nyttige verktøy for oppdrettsnæring og myndigheter?
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår2002
ForfatterePettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
AvisAquatic
Utgave4
Sider26-29
Forfatterens adresse

NERSC