Satellite date acquisition for iceberg monitoring in the Svalbard area

TittelSatellite date acquisition for iceberg monitoring in the Svalbard area
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2007
ForfattereSandven, S, Kloster, K, Babiker, M
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC