Retrieval of ice thickness using satellite altimeters

TittelRetrieval of ice thickness using satellite altimeters
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår2011
ForfattereAlexandrov, V
Refereed DesignationUnknown
RedaktørSmirnov, VG
BoktittelSatellite methods of sea ice cover characteristics determination
Kapittel3.4.3
Antall sider10
UtgiverArctic and Antarctic Research Institute (AARI)
ISBN-nummer9785983640504
Forfatterens adresse

NERSC