Representation error of oceanic observations for data assimilation

TittelRepresentation error of oceanic observations for data assimilation
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2008
ForfattereOke, P, Sakov, P
TidsskriftJournal of Atmos. Ocean. Tech.
Volum25
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC