Report on error quantified hindcast with data assimilation (GreenSeas)

TittelReport on error quantified hindcast with data assimilation (GreenSeas)
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2012
ForfattereSimon, E, Samuelsen, A, Bertino, L
Refereed DesignationNon-Refereed
Series/Publication TitleNERSC Technical Report
Rapport-nummer328
Utgivelsedato11/2012
UtgiverNERSC
NERSC Library Number328
AttachmentSize
Simon_NERSC_TechReport_328.pdf961.12 KB