Reorganisering av LYBIN Arbeidspakke 1 rapport gjennomgang av nåværende LYBIN versjon

TittelReorganisering av LYBIN Arbeidspakke 1 rapport gjennomgang av nåværende LYBIN versjon
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1997
ForfattereHamre, T, Sagen, H, Sandven, S
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Special Report no. 55
Forfatterens adresse

NERSC