Remote Sensing Applied to Operational Models - North Sea

TittelRemote Sensing Applied to Operational Models - North Sea
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1997
ForfattereJenkins, A, Evensen, G, Durand, D, Bjørgo, E, Espedal, H, Korsbakken, E, Kloster, K, Hamre, T, Samuel, P
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleProudman Oceanographic Laboratory, Birkenhead, UK. , Report No. 49
Forfatterens adresse

NERSC