Real-time forecasting of current, temperature and salinity at Ormen Lange

TittelReal-time forecasting of current, temperature and salinity at Ormen Lange
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2002
ForfattereEvensen, G, Haugen, V, Brusdal, KK
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Technical Report no. 212. Ormen Lange Current Modelling Report
Rapport-nummer212
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC