Real time assimilation of HF radar currents into a coastal ocean model

TittelReal time assimilation of HF radar currents into a coastal ocean model
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2001
ForfattereBreivik, ØØ, Sætra, Ø
TidsskriftJournal of Marine Systems
Antall28
Antall sider161-182
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC