Reading the ocean´s diary

TittelReading the ocean´s diary
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1990
ForfattereOdp, Leg Scientific Party, Jansen, E
TidsskriftNature
Volum346
Antall sider111-112
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC