Quantifying mesoscale eddies in the Lofoten Basin

TittelQuantifying mesoscale eddies in the Lofoten Basin
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2016
ForfattereRaj, RP, Johannessen, JA, Eldevik, T, Nilsen, JEØ, Halo, I
TidsskriftJournal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Volum121
ISSN2169-9275
DOI10.1002/2016JC011637
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC