Quad-polarization SAR features of ocean currents

TittelQuad-polarization SAR features of ocean currents
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2014
ForfattereKudryavtsev, V, Kozlov, IE, Chapron, B, Johannessen, JA
TidsskriftJournal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Volum119
ISSN2169-9275
DOI10.1002/2014JC010173
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC