Processes at the ice edge The Arctic. Chapter 18

TittelProcesses at the ice edge The Arctic. Chapter 18
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår2004
ForfattereShuchman, R, Onstott, R, Johannessen, OM, Sandven, S, Johannessen, J
Refereed DesignationUnknown
BoktittelSynthetic Aperture Radar. Marine User s Manual
Antall sider373-396
Forfatterens adresse

NERSC