Preparing for assimilation of acoustic data into an ice-ocean coupled model using EnKF

TittelPreparing for assimilation of acoustic data into an ice-ocean coupled model using EnKF
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2008
ForfattereSagen, H, Sandven, S, Lind, JS, Marini, C, Lisæter, KA, Bertino, L
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC