Practical demonstration of real-time RADARSAT SAR data for Ice Navigation on the Northern Sea Route

TittelPractical demonstration of real-time RADARSAT SAR data for Ice Navigation on the Northern Sea Route
PublikasjonstypeConference Proceedings
Utgivelseår1999
ForfattereSandven, S, Alexandrov, V, Dalen, Ø, Lundhaug, M, Melentyev, VV, Smirnov, V, Babich, N, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
KonferansenavnINSROP Working Paper, 2-4 February 1999
Antall sider32
Forfatterens adresse

NERSC