Permeability and stress in crystalline rocks

TittelPermeability and stress in crystalline rocks
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1996
ForfattereBanks, D, Odling, NE, Skarphagen, HE, Rohrtorp, E
TidsskriftTerra Nova
Antall8
Antall sider223-235
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC