Paleoklima og havmodellering. Bakgrunnsdata for sensitivitetseksperiment

TittelPaleoklima og havmodellering. Bakgrunnsdata for sensitivitetseksperiment
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1991
ForfattereVeum, T, Haugan, PM, Jansen, E
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC