Oppblomstring av den giftige flagelaten Chrysocromulina polylepis våren 1988

TittelOppblomstring av den giftige flagelaten Chrysocromulina polylepis våren 1988
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår1989
ForfattereHeimdal, BR, Dundas, I, Berge, G, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
AvisNaturen
Forfatterens adresse

NERSC