Observed sea-level changes along the Norwegian coast

TittelObserved sea-level changes along the Norwegian coast
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2017
ForfattereBreili, K, Simpson, MJR, Nilsen, JEØ
TidsskriftJournal of Marine Science and Engineering
Volum5
ISSN2077-1312
DOI10.3390/jmse5030029
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC