Norwegian Remote Sensing Experiment in a Marginal Ice Zone

TittelNorwegian Remote Sensing Experiment in a Marginal Ice Zone
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1983
ForfattereFarrelly, BA, Johannessen, J, Johannessen, OM, Svendsen, E, Kloster, K, Horjen, I, Mätzler, C, Campbell, WJ, Crawford, J, Harrington, R, Jones, L, Swift, C, Delnore, VE, Cavalier, D
TidsskriftScience
Volum220
Antall4599
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC