NOAA AVHRR Observations during the Marginal Ice Zone Experiment, Between Spitzbergen and Greenland, June 7 to July 18, 1984

TittelNOAA AVHRR Observations during the Marginal Ice Zone Experiment, Between Spitzbergen and Greenland, June 7 to July 18, 1984
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1988
ForfattereSkagseth, Ø, Kloster, K, Barthel, K, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC