NANSAT - A scientist friendly Pyathon toolbox for prosessing 2D satellite EO and Model Raster Data

TittelNANSAT - A scientist friendly Pyathon toolbox for prosessing 2D satellite EO and Model Raster Data
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2016
ForfattereVines, A, Korosov, A, Hansen, MW, Yamakawa, A, Olaussen, T
TidsskriftESA SP
VolumSP740
UtgiverESA Publication Division
ISSN0379-6566
DOI10.5334/jors.120
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC