Model error and sequential data assimilation: A deterministic formulation

TittelModel error and sequential data assimilation: A deterministic formulation
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2008
ForfattereCarrassi, A, Vannitsem, S, Nicolis, C
TidsskriftQuarterly Journal of the Royal Meteorological Society
Volum134
Antall sider1297 - 1313
Utgivelsedato07/2008
ISSN00359009
DOI10.1002/qj.284
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

RMI

DOI10.1002/qj.284