Miljøsatellitter til beste for marin overvåking

TittelMiljøsatellitter til beste for marin overvåking
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår2002
ForfattereJohannessen, JA
Refereed DesignationUnknown
AvisRomfart
Sider8-12
Forfatterens adresse

NERSC