Mid-Pleistocene climate shift. The Nansen Connection

TittelMid-Pleistocene climate shift. The Nansen Connection
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår1993
ForfattereBerger, W, Jansen, E
Refereed DesignationUnknown
BoktittelThe Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment, The Nansen Centennial Volume, Geophysical Monograph
Forfatterens adresse

NERSC