Metode for Operativ Atmosfærekorreksjon av Flybåret Spektrometer Data for Beregning av Marin Algefluorescense

TittelMetode for Operativ Atmosfærekorreksjon av Flybåret Spektrometer Data for Beregning av Marin Algefluorescense
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1991
ForfattereFrette, Ø, Pettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleOppfølging av NORSMAP 89, NERSC Technical Report no. 41
Rapport-nummer41
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC