Mesoscale ocean eddy dataset in the Lofoten Basin from Satellite Altimetry

TittelMesoscale ocean eddy dataset in the Lofoten Basin from Satellite Altimetry
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2016
ForfattereRaj, RP, Halo, I, Johannessen, J, Eldevik, T, Nilsen, JEØ
TidsskriftJournal of Geophysical Research - Oceans
Volum121
UtgiverAmerican Geophysical Union (AGU)
ISSN2169-9275
DOI10.1594/PANGAEA.865235
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC