Mechanisms for variable North Atlantic–Nordic seas exchanges

TittelMechanisms for variable North Atlantic–Nordic seas exchanges
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2012
ForfattereSandø, AB, Nilsen, JEØ, Eldevik, T, Bentsen, M
TidsskriftJournal of Geophysical Research
Volum117
Utgivelsedato2012
ISSN0148-0227
DOI10.1029/2012JC008177
Forfatterens adresse

NERSC

DOI10.1029/2012JC008177