LES Study of Flow Around a CO2-droplet Plume in the Ocean

TittelLES Study of Flow Around a CO2-droplet Plume in the Ocean
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1997
ForfattereThorkildsen, F, Alendal, G
TidsskriftEnergy Conversion Management
Volum38
Antall sider361-366
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC