Late cenozoic history of the Scandinavian - and Barents Sea ice sheets

TittelLate cenozoic history of the Scandinavian - and Barents Sea ice sheets
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1996
ForfattereMangerud, J, Jansen, E, Landvik, J
TidsskriftGlobal and Planetary Change
Antall sider11-26
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC