Kompendium i satellittbasert jordobservasjon. Del av sommerkurs: IT, Miljø og Satellittbilder

TittelKompendium i satellittbasert jordobservasjon. Del av sommerkurs: IT, Miljø og Satellittbilder
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1997
ForfattereLandmark, B, Pettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC