Klima-variasjoner og menneskelig påvirkning

TittelKlima-variasjoner og menneskelig påvirkning
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1991
ForfattereHaugan, PM, Jansen, E, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Technical Report no. 44
Rapport-nummer44
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC